OVERENSKOMSTKære gæst

 

Forhandlingerne med 3F om fornyelse af parternes overenskomst er nu afsluttet, og det lykkedes desværre ikke at blive enige denne gang. Det til trods er det vigtigt for os at understrege, at vores restauranter fortsat holder åbent, som de plejer.
 

Den helt store knast i forhandlingerne er et opgør med det nuværende lønsystem, hvor ufaglærte tjenere, som kommer ind fra gaden - helt uden erfaring, har krav på samme mindsteløn som en faglært tjener med knap 4 års erhvervsuddannelse – og ovenikøbet en højere mindsteløn end vores faglærte kokke og receptionister.
 

Vi vil gerne have overenskomst. Men den skal understøtte udviklingen i branchen, ikke begrænse den. Der etableres derfor en frigørelseskonflikt i henhold til de spilleregler, som følger af den danske model. Vi forventer, at konflikten vil foregå uden gene for vores gæster, og vi og vores mange dygtige medarbejdere vil, som altid, stå klar til at yde vores gæster service på samme høje niveau, som vi altid bestræber os på!

 

Læs gerne for uddybende kommentarer nedenfor:

 

Vi er tilhængere af den danske model – men kun 10% af restauranterne i Danmark har overenskomst

Som det er fremgået af pressen, har vi i de seneste måneder været i forhandling med 3F om fornyelse af vores overenskomst, men vi må konstatere, at det desværre ikke i denne omgang kan lykkes at få enderne til at mødes.

 

Vi er store tilhængere af den danske model, men imens arbejdsmarkedet og branchen har udviklet sig med hastige skridt, har overenskomsten på helt centrale områder stået stille, og der ses desværre ingen vilje blandt 3Fs forhandlere til at skabe den fornyelse og udvikling, som vi mener, der skal til. Måske det også er derfor, at kun 10% af restauranterne i Danmark har overenskomst.

 

Det siger næsten sig selv, at det er svært at konkurrere med de 90% af markedet, som driver deres restauranter uden overenskomst, og at denne unfair konkurrencesituation ikke er bæredygtig, hvis vi vil overleve som virksomhed, også fremadrettet.

 

Et opgør med et unfair lønsystem, hvor ufaglærte tjenere skal have samme løn som faglærte

Når det er sagt, er en af de største knaster, der skiller os fra at blive enige med 3F, indretningen af overenskomstens nuværende lønsystem. Et lønsystem, hvor f.eks. en 18-årig studerende, som kommer ind fra gaden helt uden serveringserfaring, skal have nøjagtig den samme mindsteløn som en faglært tjener, der har stået i lære i næsten 4 år. En mindsteløn, som ovenikøbet er væsentlig højere end overenskomstens mindsteløn for både faglærte kokke og faglærte receptionister.

 

Det er os en gåde, at 3F vil holde fast i dette lønsystem, og det er bl.a. dét, som vi hverken kan eller vil være med til længere.

 

Vi ser det tværtimod som både logisk og fair at have et lønsystem, hvor mindstelønningerne differentieres baseret på uddannelse og erfaring, som giver de unge mennesker incitament til at dygtiggøre sig og tage en erhvervsfaglig uddannelse.

 

Ingen løndumping og ingen går ned i løn

3F fører i pressen en kampagne, der går på, at vi vil løndumpe og sætte medarbejderne voldsomt ned i løn. Det siger næsten sig selv, at vi i en branche, der skriger på arbejdskraft, ikke vil få succes med at forringe vilkårene for vores medarbejdere. Det ønsker vi heller ikke! Tværtimod ønsker vi med en ny overenskomst at gøre os, og gerne hele branchen, mere attraktiv som arbejdsplads og karrierevej.

 

INGEN af vores medarbejdere vil således gå ned i løn. Alle vores medarbejdere er garanteret at fortsætte med de lønninger, som de har i dag, og vores forslag til en omlægning af lønsystemet i en ny overenskomst har således intet med løndumping at gøre.

 

Mere fleksibilitet for den enkelte medarbejder

Vi oplever endvidere et stigende behov for at imødekomme medarbejdernes ønsker til en arbejdstids-tilrettelæggelse, som er tilpasset den enkelte medarbejders behov. Det giver overenskomsten ikke mulighed for. Nogle skal hente børn, nogle skal til yoga hver torsdag, nogle vil gerne arbejde hver weekend, andre vil gerne have fri hver weekend, osv. osv. Den fleksibilitet vil vi gerne kunne imødekomme i højere grad for at tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere.

 

Det er sådan, vi ønsker at drive vores virksomheder fremover, og det er sådan, vi tror, at der skabes udvikling i branchen samt øget lyst, for både nuværende og kommende generationer, til at gøre karriere og arbejde i vores fantastiske branche.

 

Hvorfor er det 3Fs medlemmer, som lockoutes?

Vi har fået spørgsmål om, hvorfor det kun er medarbejderne, som er organiseret i 3F, vi lockouter. Svaret er det simple, at da det er 3F, vi har overenskomst med, er det dette forbunds medlemmer, der skal lockoutes. Det er sådan reglerne for etablering af konflikt, bestemmer det.

 

Vi håber, med dette svar at kunne udrydde den store misforståelse, det er at tro, at vi på nogen måde skulle være imod, at vores medarbejdere er organiserede i 3F, og at det derfor er præcis dem, som vi lockouter. For det er vi ikke. Det har vi aldrig været, og det bliver vi heller ikke fremover.

 

Tværtimod. Vi har organisationsfrihed i Danmark, og det både hylder og værner vi om!

 

Hvad betyder det for vores gæster?

Til vores gæster, som måtte bekymre sig om, hvorvidt bestilte arrangementer kan gennemføres, kan vi berolige med, at vi forventer, konflikten vil foregå uden gene for vores gæster. Vi, og vores mange dygtige medarbejdere, vil således også i denne periode være fuldstændig klar til at yde samme kvalitet og høje serviceniveau, som vi altid har været kendt for.

 

Vi håber, at vi med ovennævnte orientering har skabt mere klarhed over faktum i situationen, og vi og vores mange motiverede medarbejdere glæder os meget til fortsat at gøre vores yderste for skabe de bedste oplevelser for jer i vores restauranter.

 

De bedste hilsner

Aage Damgaard ApS

keyboard_arrow_up